Studieadministrationen vid Institutionen för elektroteknik

För frågor om kurser, registrering (och omregistrering), tentamensanmälningar eller andra studieadministrativa frågor: student-elektro@angstrom.uu.se

För frågor om elektroteknik som ämne eller studievägledning för Masterprogrammet i förnybar elgenerering: studievagledare-elektro@angstrom.uu.se

För övergripande pedagogiska frågor och frågor om kursutbud: studierektor-elektro@angstrom.uu.se

Generell information om teknisk utbildning inom Teknatfakulteten

Senast uppdaterad: 2021-02-08