Masterutbildning vid institutionen för elektroteknik

Institutionen för elektroteknik erbjuder ett mastersprogram, nämligen Master in Renewable Electricity Production (MREP). Detta program undervisas på engelska. Nedan följer länkar till specifik information (på engelska) om förfarandena som sträcker sig från ansökan till registrering samt praktisk information för nyinskrivna studenter. 

Senast uppdaterad: 2021-04-03