Formalia kring Forskarutbildning

Vid institutionen för elektroteknik, Ångströmlaboratoriet, finns fler än 50 doktorander. Forskarutbildningen bedrivs enligt en studieplan vid institutionens avdelningar i olika forskarutbildningsämnen. Studieplanen för utbildningen på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet består av tre delar: den allmänna delen av studieplanen , studieplan för varje ämne/ämnesinriktning och varje doktorands individuella studieplan.

Information om institutionens forskarutbildningsämnen och ansvariga professorer

Ansökan

Kompletta ansökningshandlingar lämnas till institutionens studierektor för forskarutbildning (prof. Sandra Eriksson) senast två veckor innan datum för institutionens beredningsutskott (BU). Gällande datum för att lämna in ansökan för VT2020 är 10/2, 9/3, 14/4 samt 18/5. Ansökningshandlingar består av:


Forskarutbildningskurser

Alla doktorander ska i sin forskarutbildning läsa kurser. Omfattningen varierar beroende på vilket ämne doktoranden är antagen till. Följande kurser är obligatoriska eller starkt rekommenderade:

Observera! Etikkurs obligatorisk för både lic och doktorsexamen!

  • Introduktionskurs för nya doktorander, 3 hp (starkt rekommenderad)
  • Vetenskapligt skrivande, 2 hp (starkt rekommenderad)
  • Högskolepedagogisk grundkurs , 7.5 hp (för doktorander som ska undervisa)

Kursutbud:

Lediga platser

Intresserade kandidater ombedes att kontakta forskarutbildningsansvarig professor. Lediga platser annonseras också på vår sida med lediga anställningar.  

Andra länkar och dokument om utbildning på forskarnivå

Senast uppdaterad: 2021-05-15