Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Var med oss och anta framtidens utmaningar!

Lediga doktorandtjänster

Kommande disputationer

Online kompetenshöjande utbildning

E-learning

Institutionen för elektroteknik samarbetar med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten i initiativen som ser ut att hålla kontakten med yrkesvärlden under denna Coronavirus-tid. Vi erbjuder online kompetenshöjande utbildning till företag, myndigheter och organisationer som ser ut att utveckla sin kompetens och konkurrenskraft i nära anknytning till pågående forskning vid ett internationellt framstående universitet. 

Information om våra on-line kompetenshöjande kurser

Initiativen för samarbete vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten