INSTITUTIONEN FÖR ELEKTROTEKNIK

Vi arbetar med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och för bättre levnadsvillkor för människor. På dessa sidor finner du allmän information om institutionen för elektroteknik. 

Kontakt

Medarbetare

Tre nya institutioner inom teknik och naturvetenskap

Från och med den första januari 2020 delades institutionen för teknikvetenskaper in i tre nya institutioner: institutionen för materialvetenskap, institutionen för elektroteknik samt institutionen för samhällsbyggnad och teknik. Vår förhoppning är att delningen leder till bättre möjligheter till kollegiala diskussioner och beslutsprocesser där fler kan bli involverade samt fler möjligheter till strategiskt arbete inom utbildning, forskarutbildning och forskning.

Vår institution tillhör teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Jobba hos oss

De nya institutionerna utgör tre spännande arbetsplatser med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vi söker skickliga och hängivna lärare, forskare och doktorander. Se lediga tjänster

Lika villkor

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. På Institutionen för elektroteknik arbetar vi aktivt för detta. Vid frågor eller funderingar kring lika villkor vid Institutionen för elektroteknik kontakta lika villkorsombud eller någon i institutionens arbetsgrupp för lika villkor. 

Kontakta lika villkor arbetsgrupp.