UppTalk Weekly: Brain machine interface and the age of cyborgs

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/63743567216
  • Föreläsare: Robin Augustine, Associate Professor in Medical Engineering at the Deparment of Electrical Engineering
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Föreställ dig att ett chipimplantat i ditt huvud kan göra så att dina tankar kommunicerar med proteser i din kropp. Visst låter detta som en total utopi, men det är det inte. Robin Augustin, docent i medicinteknik, arbetar just nu i ett EU-finansierat projekt där de första stegen tas till att göra detta till en verklighet - att starta eran för cyborgs. OBS, samtalet sker på engelska!

OBS - samtalet ges på engelska

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63743567216

Om du vill ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet, registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

https://www.upptech.uu.se/upptalk-weekly