Om avdelningen för fasta tillståndets elektronik

Vi är en expanderande avdelning som bedriver forskning inom elektronikområdet och har ett stort engagemang i grundutbildningen vid Uppsala Universitet. 
Forskningen är fokuserad i två områden: elektronik för hållbar energianvändning och smart elektronik för framtidens samhälle, och bedrivs bl a inom projekt om solceller, sensorer, energieffektiva komponenter, nano-komponenter och tunnfilmsteknologier.

Vi finns på plan 1 i hus 2 och 3 vid Ångströmlaboratoriet.

Personal i Siegbahnsalen i 15 december 2021

Kontaktuppgifter

Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1

Postaddress: 
Box 65,
751 03 UPPSALA

Telefonnummer: 018-471 3083

Fax: 018-555095

Senast uppdaterad: 2021-12-15