Elektriska framdrivningssystem

Elektriska framdrivningssystem

Vid avdelningen för elektricitetslära har vi bedrivit forskning inom elektriska framdrivningssystem under lång tid. Vår forskning har speciellt ett fokus på nätintegration och laddningsinfrastruktur men vi ägnar oss även åt systemstudier av hela drivlinor och mer specifik forskning om till exempel materialval i elektriska maskiner. Vi har samarbeten med flera olika företag och är delaktiga i projekt med olika typer av eldrivna fordon. Vi är även delaktiga i ett samverkansprojekt om elflyg: ELISE – Electric Aviation in Sweden.

Swedish Electromobility Center

Avdelningen för Elektricitetslära är en del av Swedish Electromobility Center (SEC) och har flera forskningsprojekt och forskare aktiva i centret. SEC är ett nationellt kompetenscentrum för elektromobilitet och samlar kompetens från både akademi, industri och samhälle. Avdelningen är speciellt aktiv i Tema 5, ”Interaktion mellan fordon och elnät” då en av temaledarna för temat kommer från avdelning. Läs mer om centret och dess olika aktiviteter på hemsidan: https://emobilitycentre.se/. Om du vill veta mer om SEC och dess aktiviteter eller har du förslag på projekt så är du välkommen att kontakta Cecilia Boström via cecilia.bostrom@angstrom.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-05-25